Unha noite de meigallos, onde a sombra das ánimas camiña polas rúas