Concurso de Carteis 2024

BASES DO CONCURSO DE CARTEIS 2024

Noite Meiga A Asociación Cultural Ribadavia Activa -T Ribadavia (Ourense) na XXIV Edición, convida a calquera que desexe participar, nun Concurso de Carteis para seleccionar ao que servirá como Anunciante de Carteis da edición mencionada. Para iso, establécense as seguintes bases:

1. TEMA: Noite Meiga (bruxas, magos, almas en pena, demos, …)

 2. PARTICIPACIÓN: Todos os artistas que desexen participar poden participar no concurso, e poden enviar todas as obras que desexen.

3. SISTEMA E FORMATO: Tódalas obras serán inéditas. O tamaño orixinal será de 43 × 63 cm, en formato vertical. O formato de entrega pode estar en *. jpg, *. gif, *. pdf, *. bmp, *. png, en formato dixital. O cartel elixido deberá ser enviado en formato orixinal co arquivo por capas para o deseño posterior do programa e merchandising.

4. PREMIO: Concederase un único premio de 200 euros ao autor do cartel elixido máis invitación á festa con durmida e cea para dúas persoas. A obra premiada quedará en propiedade da asociación.

5. PRESENTACIÓN E ENTREGA: Os carteis presentaranse sen a firma do autor, e cun lema ou pseudónimo, e acompañados da seguinte información: Nome e apelidos, localización e número de teléfono do autor, para poder comunicarse en caso de ser o gañador. Os traballos enviaranse en formato dixital e finalizarán o prazo de entrega o 13 de Setembro do 2024 por correo electrónico a: noitemeigaribadavia@gmail.com.

 6. TEXTO: O traballo debe conter o seguinte texto:

 Noite Meiga

02 de novembro do 2024

 RIBADAVIA

 www.noitemeiga.es

Gañador 2023

7. TÉCNICA: Pódense utilizar cores libres. A imaxes utilizadas teñen que ser sen copyright.

8. EXPOSICION: Os carteis presentados ao concurso exhibiranse nun lugar e data acordados polos membros da asociación. As obras enviadas ao concurso pasarán a ser propiedade da asociación, perdendo todos os dereitos de autor da obra.

9. XURADO: O xurado estará composto pola presidenta de Ribadavia Activa-T e por persoas relacionadas co mundo da arte designadas polos membros da asociación, elixirán o mellor traballo, comunicarán ao autor dita decisión e o seu veredicto será inapelable. Como secretario do xurado, actuará o da asociación Ribadavia Activa-T. A data límite para a publicación da decisión será o 22 de Setembro do 2024. O xurado se reserva a posibilidade de declarar o concurso deserto, se na súa opinión, ningunha das obras presentadas considérase merecedora de adxudicación.

10. REPRODUCIÓN: Noite Meiga pode facer todas as reproducións necesarias do póster gañador e difundilo a través dos medios de publicidade que considere apropiados, sen que o seu autor poida evocar dereitos para ese efecto. Durante o proceso de preimpresión, algúns logotipos de patrocinadores poden incluírse no póster gañador. Os traballos serán tratados co máximo coidado.